Unua komuniko pri la labor-plano en cxi tiu nova labor-jaro

Posted on in ERA Novaĵoj 8 view

Unua komuniko pri la labor-plano en cxi tiu nova
labor-jaro

Karaj,

Nun, post la Ago-tago, venis la komenco de la labor-jaro. Mi petas vin
komenci pensi pri la labor-plano, ne pri tiu de UEA, sed pri via
labor-plano, pri tiu de via landa asocio, loka grupo au' faka grupo.

La estraro de UEA intertempe progresas por organizig'i pri la labor-plano de
UEA mem. La teskton de la labor-plano de UEA vi povas legi en
www.tejo.org/uea. Klaku sur “labor-plano de UEA”.

Esence ni c'iuj devas okupig'i pri informado, instruado kaj utiligado,
provante pli profesiigi, plijunigi kaj pli tutmondigi la Esperanto-agadon,
c'iu en sia medio.

Mi petas, ke c'iu organizaj'o, petu unu el siaj membroj okupig'i pri starigo
kaj sekvado de labor-plano. Tiuj membroj bonvolu alig'i al la listo
<­labor-plano-de-uea@yahoogroups.com> kaj bonvolu raporti tie de tempo al
tempo.

Dankon, cetere, al tiuj, kiuj ja raportis dum la pasinta jaro.

Ni estas formikoj, kiuj decidis batali kontau' elefantoj. Pro tio ni devas
esti tre organizitaj kaj celkonsciaj, sed ankau' ne forgesu, ke ni estas
pravaj formikoj, kiuj batalas kontrau' perfortaj elefantoj, kiuj volas vori
c'iujn formikojn de la mondo.

Amike

Renato Corsetti

PS. pri praktikaj demandoj rilate al la labor-plano, petu min au' faru
g'eneralan peton en la listo <­labor-plano-de-uea@yahoogroups.com> au'
skribu al labor-plano@esperanto.se.


Renato Corsetti, Via del Castello, 1, IT-00036 Palestrina, Italujo
<­renato.corsetti@virgilio.it>

[addsig]0 Comments

No comments yet
Leaving the first to comment on this article.
You need or account to post comment.