Novaĵoj: La politiklinio de ERA venkis en Berlino

Posted on in ERA Novaĵoj 6 view

 

 

 

La politiklinio de ERA venkis en Berlino

Dimanĉo 19an majo 2002 la kongreso de laEŭropa Federacio de la Verdaj Partiojaprobis ĝeneralan rezolucion tre intersan por la esperantista mondo.

Danke al la premagado de la “espERAnto” Radikala Asocio:

  1. La irlandaj verduloj proponis al la ĝenerala kongreso du rezoluciojn pri la “media elstaraĵo” rilate al la detruado de la lingva ekosistemo.

  2. La itala delegacio proponis specialan rezolucion pri la Paderborna metodo.

Tiuj ĉi rezolucioj, fanditaj en unika ĝenerala rezolucio, estis aprobitaj de la Kongreso kaj vi povas legi la rezulto ĉi suben:

 

Konsiderante ke “dum la venontaj 100 jaroj 90 elcentoj de la lingvoj en la mondo estos malaperintaj aux preskau malaperintaj”, kiel avertis centoj da lingvistoj okaze de la 21-a kunsido de la Rega Konsilantaro de UNEP (Programo de la Unuigxintaj Nacioj por la  Hommedio);

Konsiderante ĉi-rilate ke UNESKO mem, en la rezolucio pri plurlingveca eduko kiun akceptis la 30-a Ĝenerala Konferenco, avertis “pri la aktuala minaco je lingva diverseco kiun kaŭzas latutmondiĝo de komunikado kaj la emo uzi ununuran lingvon, riskante la almarĝenigon de la aliaj grandaj lingvoj de la mondo, aŭ eĉ kaŭzante la malaperon de la malpli uzataj lingvoj,interalie regionaj lingvoj.”;

Observante ke “almenau 3000 el 6000 lingvoj estas endanĝerigitaj, grave endanĝerigitaj aŭ mortantaj en multaj mondopartoj”, kiel agnoskis UNESKO mem dum la lasta Internacia Tago de la Patrina Lingvo kaj ke, laŭ la Ruĝa Libro de UNESKO pri Endanĝerigitaj Lingvoj, preskau 60% de la eŭropaj lingvoj estas rekte endanĝerigitaj;

Rememorigante ke Klaus Toepfer, la Administra Direktoro de UNEP, emfazis ke perdi lingvon kaj ĝian kulturan kuntekston similas bruligi unikan faklibron pri la natura mondo: “se ĉi tiuj kulturoj malaperos, ili kaj ilia intima interrilato kun la naturo estos perditaj por ĉiam”, kaj

Atentigante ke laŭ la oficiala organo de UNESKO, “el la endanĝerigitaj plantaj kaj bestaj specioj de la mondo hodiaŭ, multajn konas sole iuj popoloj kies lingvoj estas formortantaj. Mortante, ili forprenas kun si ĉiujn tradiciajn sciojn pri la ekologio. En 1992 la Pintokunveno Tergloba de Rio starigismekanismon por malhelpi malpliiĝintan biodiversecon. Jam nun venis la tempo por pintokonferenco de Rio por pritrakti lingvojn” (UNESKO-Kuriero , Aprilo 2000);

Konsciante, ke en la Raporto de la Koncilio de Eŭropo “La diverseco de lingvoj en la edukaj sistemoj de Membroŝtatoj” farita en 37 landoj, “oni konstatas tion, ke [nuntempe] en preskaŭ 4 landoj el 5, unu lingvo estas lernata fare de nombro da lernantoj pli multa ol la totala nombro da lernantoj kiuj lernas ĉiujn aliajn lingvojn”, kaj Rememorante ke la Itala Ministrejo de Eduko, en la cirkulero 26/10-04-95 priskribis per la sekvantaj vortoj la tiel nomitan Paderbornan metodon por la instruado de fremdaj lingvoj: “la lingvoinstrua kvalito de la internacia lingvo montriĝas tre interesa (…): funkcianta kiel “lingva modelo,” “mezurunuo” de lingvoj – por esti klara – lernite antaŭ iu alia fremda lingvo, ĝi faciligas – ŝparante tempon – la postan studadon de aliaj lingvoj” kaj deklaris ke “prepara studado de Esperanto estigis 25% plibonigon en alproprigon de la rusa lingvo, 30% por la germana, 40% por la angla, kaj eĉ 50% por la franca”;

Rememorante ke la rezolucio, prezentita okaze de la Dua Kongreso de la Federacio, subtenanta “la starigon interne de la Eŭropa Parlamento de Komisiono por studi la diversajn solvojn de la problemo pri kiel parigi la sekurigon de la lingva ekologia sistemo kun ekonomia kaj demokratia komunikado, ne forlasante la hipotezon deadopto de Esperanto kiel eŭropa federacia lingvo”, rezolucio kiun aprobis la Konsilantaro;

Asertas ke la anoncita malapero de 90% de la lingva heredaĵo de la homaro ne nur estas kultura katastrofo sed ankaŭ ekologiakatastrofo kaj tial plene reprezentas krizon ekologian;

Invitas al la Koncilio de Eŭropo, la Eŭropa Komisiono kaj la eŭropaj registaroj, ĉu aŭ ĉu ne membroj de la Eŭropa Unio, kunvoki kiel eble plej baldaŭ unuan interregistraran Konferenconpri la stato de la lingva ekologia sistemo de Eŭropo, kunlabore kun la civila socio, kaj precipe kun la eŭropa kaj translandaj partioj, asocioj kaj Neregistaraj Organizoj.

Instigas al ĉiu membropartio, la verdaj naciaj kaj eŭropaj Deputitoj kaj la verdaj ministroj ke ili subtenu tian Konferencon, kaj ankaŭ subtenu la starigon de Eŭropa Lingva Observatorio kiu konfirmukaj kontrolu tiom, kiom la eŭropaj lingvoj pereas – kaj precipe la malpli disvastiĝintaj – en la lernejoj, en la socio kaj en la amaskomunikiloj.

Invitas al ĉiu membropartio, kaj interne de ili, al la Deputitoj en la nacia aŭ en la Eŭropa Parlamento kaj la membroj de aliaj regaj instancoj, kaj ankaŭ la verdaj ministroj, disvastigi al la Ministro de Eduko – kaj al la aliaj koncernaj institucioj – de sia lando la enhavonde la itala cirkulero kaj subteni eŭropan eksperimentadon kajkonfirmon grandskalajn de la Paderborna metodo.

[Traduko de Mike Leon el Nova Zelando]
 

Konkludo: danke al la iniciativo kaj al la agado de la “espERAnto” Radikala Asocio, por la verduloj de tuta Eŭropo la batalo kontraŭ la estingo de la homara lingva riĉaĵo iĝis vera miena prioritato.

Tio pruvas ke por atingi gravajn politikajn rezultojn oni devas agi politike kaj per politiko.  

—————————————————————————————–
European Federation of Green Parties (EFGP)
European Parliament, room PHS 2C85, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgium, EU
Tel: +32 2 284 51 35 | Fax: +32 2 284 91 35| efgp@europarl.eu.int | www.europeangreens.org
0 Comments

No comments yet
Leaving the first to comment on this article.
You need or account to post comment.