Novaĵoj: Esperanto: LA RADIKALULOJ PETAS MINISTRON MORATTI DAUHRIGON DE LA INICIATOJ.

Posted on in ERA Novaĵoj 8 view

 

 

Esperanto: LA RADIKALULOJ PETAS MinistroN Moratti DAŬRIGON DE LA INICIATOJ.

Per letero adresita al ministro Moratti, la Radikala partio kaj “Esperanto” radikala asocio petas, ke oni daŭrigu la iniciaton – je kiu konkordis la radikaluloj kaj Miur (tiama ‘Ministerio pri klerigo, universitato kaj esploro’) – peti al Eu-partneroj startigi eksperimentadon de la Internacia lingvo en Eŭrop-unio, kiel interkulturilo kaj egalrajta komunikilo.
�Estas evidente – oni asertas en la letero – ke Eu-landoj estu antaŭe adekvate informataj, tiel, ke ili povu iĝi plenkonscie disponeblaj.
Tiucele, ni opinias, ke antaŭavertan kaj gravan inform-rolon ludas ĉefe la studaĵo siatempe produktita de la itala klerig-ministerio, kaj, kiun, dume, Eŭropa komitato tiucele iniciatita de “Esperanto” radikala asocio jam tradukigis, krom alesperante, ankaŭ al la lingvoj: franca, angla, hungara (kiel vi eble scias, Hungario estas hodiaŭ la sola Eu-lando en kiu eblas magistriĝi en Esperanto)�.
 
Fine, la radikaluloj plendas, ke ili ricevis neniun progres-indicon pri la ceteraj iniciatoj diskutataj dum la lasta renkontiĝo kun la ministro (kaj �pri kiuj estis konkorde agnoskita la neceso daŭrigi rilatadon kaj kontaktadon kun la kompetentaj ministeriaj oficejoj�); tiuj temoj estas:
– “Kunpartnera” eksperimentado de Esperanto, kun partopreno de italaj kaj eŭropaj lernejoj, ekster la devigaj lernobjektoj.
– Uzo de Esperanto kiel lerno-faciligilo por alproprigo de fremdaj lingvoj, sed ankaŭ por samrajta interkulturiĝo.
– La demando pri preparo de la instruistoj por la du suprediritaj iniciatoj.
0 Comments

No comments yet
Leaving the first to comment on this article.
You need or account to post comment.