Novaĵoj: EKDE LA HODIAUH NOKTOMEZO GIORGIO PAGANO KOMENCAS FASTADON

Posted on in ERA Novaĵoj 10 view

EKDE LA HODIAŬA NOKTOMEZO, GIORGIO PAGANO, SEKRETARIO DE ESPERANTO RADIKALA ASOCIO, KOMENCAS FASTADON CELANTE DIALOGON KUN MINISTRO MORATTI POR KE PLENUMIĜU LA INICIATOJ INTERKONSENTITAJ KUN ŜIA MINISTERIO.

Romo, 2003.09.26

En sia letero al la Ministro, Giorgio Pagano skribas �ekde la 26a de majo, ni atendadas vian “startu” al la iniciatoj kiujn Vi mem indikis pristudotaj kaj difinotaj akorde kun la kompetentaj ministeriaj Direkcioj. Per akordiĝoj kaj studoj kiuj estis difinitaj, samdate, en la raporto de la Direkta Konsilisto taskita – de la Direkcio pri internaciaj rilatoj � pluesplori detalojn pri iniciatoj jam priinterkonsentitaj kun la Direktoro mem, Giunta La Spada�.

Kaj plue: �Ni malsukcesas “interpreti” vian 12-linian leteron de 31 julio, kie temas pri “malfacila situo kadre de komunumaj orientiĝoj” kaj pri partopreno de Direktoro Giunta La Spada en Konferenco aranĝota de Radikala partio. Malgraŭ, ke la projektoj pri edukado kaj partnereco, kiel ankaŭ la mastrum-manieroj � ekde nur libervola partoprenado kaj uzo de Esperanto ne kiel celo, sed kiel lingvoinstrua ilo por lingvojn plibone kaj plirapide lerni � de Via Direktoro estis specife taksitaj tute taŭgaj kaj adekvataj al la nunaj leĝaroj, itala kaj eŭropa; kaj malgraŭ, ke la Eŭropa prilingva konferenco estis taksita, de Via Direkcio, realigebla de Via Ministerio titolite “Komunikado kaj lingvoj en la 25-ana Eŭropo”, subtenota kaj sekvota de interreta forumo en la MIUR-paĝaro, dum ni limigis nin al iu realig-hipotezo. Ĉi-tie, same: kiam kaj kie Traktatoj aŭ komunaĵaj orientiĝoj malkonsilas al la Ŝtatoj Uni-anaj aranĝi eŭropajn prilingvajn konferencojn kun kaj por siaj civitanoj? Des malpli, kiam la Uniaj lingvoj 20-iĝos! �

Pagano, kiu, pasintoktobre � malĉeeste de Marco Pannella, ne-partopren-pova pro justicaj malhelpoj – gvidis la delegacion de Radikala partio kaj ĉefrolis dum la ĵusaj kelkmonatoj en interparolado kun la Direkcio pri Internaciaj Rilatoj, konstatinte, ke estas mallongegaj la tempolimoj por nasko de tiom detale interkonsentitaj kaj pristudataj iniciatoj � kiaj la Eŭropa konferenco antaŭvidita en la itala sesmonata Ue-prezidenteco � kaj ke, ekde pluraj monatoj, Radikala partio, neaŭskultite, petas klarigan renkontiĝon, decidis akompani jenan ankoraŭan peton per malsatostriko, komenciĝanta noktomeze hodiaŭ, la 26 septembro. Fastado kiu intencas amiki, sed, pleje, fidi, ke la Ministro sukcesos trovi kielojn por ke la perspektivoj de ŝi mem indikitaj pasintan 22 oktobro, kaj plejdifinitaj ekde 22 majo, akurate plenumiĝu.
0 Comments

No comments yet
Leaving the first to comment on this article.
You need or account to post comment.