Mesagho de Josef Vojácxek

Estimatoj,
mi sendas al vi la sekvan informon kun peto diskonigi gxin (eble vi mem povos partopreni):
Katedro de pedagogio kaj Centro de pedagogia esplorado de Pedagogia fakultato de Masaryk universitato en Brno organizas en la tagoj 13-a kaj 14-a de septembro 2004 konferencon Lauxfakaj didaktikoj en instruista studado. Celo de la konferenco: PedF MU volas per arangxo de cxi tiu laborkonferenco subteni disvolvon de lauxfakaj didaktikoj en fakultatoj, kiuj havas instruistajn studprogramojn. Cxefrolos la traktadoj prefere en sekcioj laux unuopaj (aux parencaj) fakoj. Oni atendas i.a. prezentojn orientitajn je taksado de la nuntempa stato de unuopaj lauxfakaj didaktikoj, eventuale formigxon de laborkomisionoj, kiuj kunordigus kunlaboron de katedroj kun didaktika orientigxo. Akceptitaj konkludoj kaj rekomendoj estos disponigitaj al cxiuj fakultatoj kun instruistaj studprogramoj kaj al Akredita komisiono.
Por pligrandigi nombron de eksterlandaj partoprenantoj mi interkonsentigxis kun organizantoj de la konferenco disvastigi la informon pri la konferenco eksterlande inter Esperantistoj, precipe instruistoj kaj promesis zorgi pri traduko de informoj por interesuloj kaj interpreti kontribuojn prezentitajn en Esperanto. Bonvolu anonci sin je mia retadreso : vojacek_j@jumbo.ped.muni.cz" kiel eble plej frue (dum majo) por ricevi necesajn informojn en Esperanto. Cxehxlingve ili trovigxas sur la pagxo http://www.ped.muni.cz/wedu/didaktiky Se vi mem komprenos kaj kapablos plenigi tiean aligxilon, vi povas uzi gxin.
Certe inter la sekcioj estos sekcio de lingvoinstruado kaj tie indos kontribuo pri didaktiko de E-instruado. Sed Esperantistoj instruas krom Esperanto ankaux aliajn studobjektojn, pri kies didaktikoj kaj lokaj spertoj pri ili eblos intersxangxi informojn. Partopreno de grupeto de E-istoj en la konferenco montros utilecon kaj uzeblecon de E-o dum fakaj traktadoj.
Ankoraux mi havas unu ideon: En la tagoj 14-a gxis 21-a de auxgusto okazos en Bratisleva (Slovakio) la 37-a ILEI konferenco. Cxu eblus kaj indus envicigi en la programon programeron kun traktado de KEILEU? Certe kelkaj reprezentantoj partoprenos (ankaux mi volas) kaj estus konvena okazo por pritrakti aktualajxojn.
Josef Vojácxek
1 Comments

E.R.A.
E.R.A.

Ankoraux mi forgesis unu proponon: De la 14-a gxis 21-a de auxgusto okazos en slovakia cxefurbo Bratislava konferenco de ILEI. Certe kelkaj KEILEU-anoj estas ankaux ILEI-anoj kaj partoprenos la konferencon (mi tie estos 16.-20.8.). Cxu estus eble kaj inde organizi kadre de la konferenco laborkunvenon de KEILEU? Kunlaboro kun ILEI certe estos utila, ecx necesa, do estos okazo por la unuaj komunaj pasxoj. Versxajne ankaux tiuj, kiuj ne planas partopreni la konferencon, volonte partoprenos la kunvenon, do almenaux tiuj, por kiuj estas Bratislava relative proksime. Kaj ankoraux ion: Mi nun ricevis informon, ke Euxropa komisiono publikigis novan alvokon por ofertoj de proponoj de projektoj en euxropa programo por subteno de novenkondukado de faka klerigado en la euxropa programo Leonardo da Vinci por periodo 2005-2006, kiu enhavas ankaux proponojn de projektoj de lingvaj kapablecoj. Mi intencas prepari projekton por studentoj de altlernejoj/universitatoj, kiu estus ia alternativo de tiu projekto por bazlernejanoj. Nur ne temus pri grupoj el apudlimaj urboj, sed okazus eble 2-semajnaj reciprokaj intersxangxoj, dum la unua tiu miksita grupo lernus E-on kaj dum la dua en E-o fakan studobjekton, ekzemple interlingvistikon. Cxu cxi tiu mia imago pri la projekto estas reala kaj tia projekto akceptebla, tion mi ankoraux pritraktos dum la seminario, kiu estos organizata al la programo. Tia koncepto estos io nova en la programo, cxar oni antauxvidas lingvan preparon por studentoj en nacia lingvo de lando, en kiu okazos stagxoj.Amike salutas Josef Vojacek

You need or account to post comment.