KIE ESTAS NI SURVOJE?

Posted on in ERA ĉe UNO 19 view

 

KIE ESTAS NI SURVOJE?

Malmultaj tion rimarkas, sed de jarcentoj aŭ eĉ jarmiloj, daŭras en nia mondo vera interrlingva milito, en kiu rolas iel la venkoj sur la batalkampoj aŭ inter la ekonomiaj fortoj. Fakte, la lingvo de la pli fortaj emas superregi la lingvon de la pli malfortaj.

Estis ja necesa en la 20-aj jaroj de la lasta jarcento komuna interhoma lingvo.Hodiaŭ tio estas nepra. Nepra por defendo de la linga-kultura diverseco, nepra por la egalrajto al edukiĝo, al labor-oportunio, al evoluio, por doni fundamanton al paco kaj neperforto almenaŭ en la comun interhoma dialogkapablo….

Aparte por Eŭropo, klopodanta de jardekoj por konstruado de supernacieco, la rajto al komuna homa interlingvo akiras la konkretan rolon de aspiro al federacia lingvo. Federacia lingvo bezonata por ke la tria mondmilito ne estu batalata sur la fronto, laŭaspekte sensanga sed pli ruiniga, de la celado al superrego de aliaj popoloj per detruo de ilia lingva kaj kultura identeco. La regado kaj sklavigo malaperus nur ŝajne, ili estus ne plu materiaj, sed ja spiritaj. En la sekvo ni argumentos pri la sennombraj diskutotemoj, emfazantaj la urĝon de alpreno de komuna lingvo por la homaro kaj de federacia lingvo por Eŭropo, kaj pri la iniciatoj alprenindaj,  alprenotaj, espereble, ankaŭ kun via helpo. Ni invitas vin al legado de la ĉi-subaj dokumentoj, kiuj efiku kvazaŭ ia rememorigo pri “Kie estas ni survoje?” ĉe Unuiĝintaj Nacioj kaj Eŭropa Parlamento:

– Dokumento prezentita al ECOSOC (Ekonomia kaj Socia Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj pri internacia helpa lingvo.
– Propono por rezolucio pri interkomunikado en la institucioj kaj inter la civitanoj de la Eŭropa Unio.
– Dokumento de la Institucia Komisiono de la Eŭropa Parlamento pri la (ne)komunikado en la Eŭropa Unio.

Ĉi tiujn tri dokumentojn antaŭas enkonduko, kies titolo estas “Por interkomunikado trans landaj kaj kulturaj limoj: internacia lingvo”: ili emfazas tion, kio hodiaŭ estas kriza punkto por lingva internacia justeco, por la paco kaj la lingva-kultura diverseco de la mondo, por la vojo al eŭropa federacio laŭ la instruo de Altiero Spinelli, fondinto de la Eŭropa Federacia Movado.

Ili aperis en januaro 1998 en dediĉita numero de revuo “Partito Radicale” (“Radikala Partio”)
0 Comments

No comments yet
Leaving the first to comment on this article.
You need or account to post comment.