KEILEU – Prezidantaj Komunikoj n. 3
Ghenevo, 4an februaro 2004

KEILEU – Prezidantaj Komunikoj n. 3

———————————————————————–

Enhavo:
– Salutoj kaj novajhoj
– Kion fari?
– Ligoj

————————————————————————-

Salutoj kaj novajhoj

Karaj Geamikoj,
Unue mi volas danki vin pro la kontribuoj kaj sugestoj kiujn mi ricevis post la ekspedo de la dua numero de KEILEU – P.K. Mi ghojas informi vin ke ni trovis novan reprezentanton por Slovenio, S-ro TISLJAR Zlatko. Urghas trovi reprezentantojn por la aliaj EU-landoj kaj kunlaborantojn por la ceteraj europa-landoj. Mi jam sendis alvokon al la plej gravaj virtualaj eo-diskutrondoj.

Nun oni devas komenci la konkretan laboron kaj plani la eksperimentadon. En la venontaj partoj de la Komuniko, mi klarigos miajn ideojn.

Esperante ke vi chiuj kontribuos al la agado de la Komitato, mi kore salutas vin.

La prezidanto de KEILEU
Michele Gazzola

————————————————————————–

Kion fari?

La plej urghaj farendaj aferoj estas:

1. Traduki la “studon pri la internacia lingvo” farita de la Itala Ministerio pri Klerigado. Jam ekzistas ekzempleroj en : angla, esperanto, franca, hungara kaj itala. Mi petas la reprezentantojn organizi la tradukon de la studo en siajn lingvojn, por ke gxi estu preta doni al la naciaj ministerioj.
La orginalaj tekstoj haveblas che http://www.internacialingvo.org/public/126_plena.htm

Mi proponas la 22an de februaro kiel datlimo por la tradukoj en aliajn lingvojn (urghas la traduko en la germanan).

2. Definitivigi kian eksperimentadon ni volas proponi. Pro tio, mi malfermis en nia forumo “chapitrojn” kie oni povas diskuti pri:

a) Kian eksperimentadon ni volas proponi (enhavo de la eksperimentado);

b) Kia estas la agho de la studentoj kaj kiom da tempo devas dauxri la eksperimentado ;

c) En kiuj landoj jam estas pretaj esperantistaj instruistoj kaj do kiuj povus esti la interesitaj lernejoj (listigo de la lernejoj) ;

d) Diversajhoj.Ni devas konstrui projekton pri eksperimentado kiun poste ni proponos al la EU-Komitato pri Klerigado.

Ju pli detala kaj konkreta estas nia projekto, des pli facila estos ke anoj de la EU-Komitato akceptos starigi la eksperimentadon en siaj landoj.
Mi proponas la unuan semajnon de marto kiel datlimo por nia unua skizo de la projekto.
Mi aldonas chi-sube la ligon al la projekto Neighbour kiu estas utile legi.

————————————————————————–
Ligoj

1. Auxskultu nian bruselan debaton che:
http://audio-5.radioradicale.it/ramgen/s1.9.11/uni_roberta_0_20040113124736.rm?start=”00:00″&end=”01:52:48

2. Legu kaj traduku la “studon pri la internacia lingvo” farita de la Itala Ministerio pri Klerigado che:
http://www.internacialingvo.org/public/126_plena.htm

3. Demandu la Projekton NEIGHBOUR al Prof-ro Wim Jansen:
Jansenwimh@cs.com
aux
w.h.jansen@uva.nl
————————————————————————-

KEILEU – Prezidantaj Komunikoj –Informilo de la Komitato por la eksperimentado de la Internacia Lingvo ene de Europ-Unio.
Respondecas: Michele Gazzola, Prezidanto de la Komitato

Questo messaggio è stato modificato da: Michele.Gazzola, 23 Feb 2004 – 14:20 [addsig]
2 Comments

E.R.A.
E.R.A.

<DIV id=RTEmultiCSSID ><FONT size=4><EM>Ghenevo, 4an februaro 2004<BR></EM><BR><STRONG>KEILEU - Prezidantaj Komunikoj n. 3</STRONG><BR><BR>-----------------------------------------------------------------------<BR><BR>Enhavo:<BR>- Salutoj kaj novajhoj<BR>- Kion fari?<BR>- Ligoj<BR><BR>------------------------------------------------------------------------- <BR><BR><EM>Salutoj kaj novajhoj</EM><BR><BR>Karaj Geamikoj,<BR>Unue mi volas danki vin pro la kontribuoj kaj sugestoj kiujn mi ricevis post la ekspedo de la dua numero de KEILEU – P.K. Mi ghojas informi vin ke ni trovis novan reprezentanton por Slovenio, S-ro TISLJAR Zlatko. Urghas trovi reprezentantojn por la aliaj EU-landoj kaj kunlaborantojn por la ceteraj europa-landoj. Mi jam sendis alvokon al la plej gravaj virtualaj eo-diskutrondoj.<BR><BR>Nun oni devas komenci la konkretan laboron kaj plani la eksperimentadon. En la venontaj partoj de la Komuniko, mi klarigos miajn ideojn.<BR><BR>Esperante ke vi chiuj kontribuos al la agado de la Komitato, mi kore salutas vin.<BR><BR>La prezidanto de KEILEU<BR>Michele Gazzola<BR><BR>--------------------------------------------------------------------------<BR><BR></FONT><FONT size=4><EM> Kion fari?<BR></EM><BR>La plej urghaj farendaj aferoj estas:<BR><BR>1. Traduki la "studon pri la internacia lingvo" farita de la Itala Ministerio pri Klerigado. Jam ekzistas ekzempleroj en : angla, esperanto, franca, hungara kaj itala. Mi petas la reprezentantojn organizi la tradukon de la studo en siajn lingvojn, por ke gxi estu preta doni al la naciaj ministerioj.<BR>La orginalaj tekstoj haveblas che <U><FONT color=#0000ff>http://www.internacialingvo.org/public/126_plena.htm</FONT></U><BR><BR>Mi proponas la 22an de februaro kiel datlimo por la tradukoj en aliajn lingvojn (urghas la traduko en la germanan).<BR><BR>2. Definitivigi kian eksperimentadon ni volas proponi. Pro tio, mi malfermis en nia forumo “chapitrojn” kie oni povas diskuti pri:<BR><BR>a) Kian eksperimentadon ni volas proponi (enhavo de la eksperimentado);<BR><BR>b) Kia estas la agho de la studentoj kaj kiom da tempo devas dauxri la eksperimentado ;<BR><BR>c) En kiuj landoj jam estas pretaj esperantistaj instruistoj kaj do kiuj povus esti la interesitaj lernejoj (listigo de la lernejoj) ;<BR><BR>d) Diversajhoj.Ni devas konstrui projekton pri eksperimentado kiun poste ni proponos al la EU-Komitato pri Klerigado. <BR><BR>Ju pli detala kaj konkreta estas nia projekto, des pli facila estos ke anoj de la EU-Komitato akceptos starigi la eksperimentadon en siaj landoj. <BR>Mi proponas la unuan semajnon de marto kiel datlimo por nia unua skizo de la projekto.<BR>Mi aldonas chi-sube la ligon al la projekto Neighbour kiu estas utile legi.<BR><BR>--------------------------------------------------------------------------<BR><EM> Ligoj</EM><BR><BR>1. Auxskultu nian bruselan debaton che:<BR></FONT><FONT size=4><U><FONT color=#0000ff>http://audio-5.radioradicale.it/ramgen/s1.9.11/uni_roberta_0_20040113124736.rm?start="00:00"&end="01:52:48<BR></FONT></U><BR>2. Legu kaj traduku la “studon pri la internacia lingvo" farita de la Itala Ministerio pri Klerigado che:<BR></FONT><FONT size=4><FONT color=#0000ff><U>http://www.internacialingvo.org/public/126_plena.htm<BR></U></FONT><BR>3. Demandu la Projekton NEIGHBOUR al Prof-ro <STRONG>Wim Jansen</STRONG>: <BR><FONT color=#0000ff><U>Jansenwimh@cs.com</U></FONT><BR>aux<BR><U><FONT color=#0000ff>w.h.jansen@uva.nl</FONT></U><BR>-------------------------------------------------------------------------<BR><BR></FONT><FONT color=#009966 size=2>KEILEU - Prezidantaj Komunikoj –Informilo de la Komitato por la eksperimentado de la Internacia Lingvo ene de Europ-Unio.<BR>Respondecas: Michele Gazzola, Prezidanto de la Komitato</FONT></DIV><!-- editby --><br /><br /><i>Questo messaggio è stato modificato da: Michele.Gazzola, 23 Feb 2004 - 14:20 </i><!-- end editby -->[addsig]

bujdosoivan
bujdosoivan

Unue mi sendis tiun leteron rekte al sinjoro Gazzola, kaj kopie al geedzoj Molnár. Tial gxi aspektos iom konfuze. Pardonon!. Ni nun lernas la uzon de tiu cxi forumo.<br />
1.<br />
Mi gxojas, ke ankaux TISLJAR Zlatko partoprenas en la laboro. Mi pensas, ke<br />
li povas proponi kontribuajxon al la punktoj 2. Pri la agxo de la lernuntoj<br />
ni en Bruselo pli malpli konsentis: 14-15 jaraj lernantoj. En la agxo 17-18<br />
la lernantoj jam faras fortostrecxojn por la abiturienta ekzameno. En la pli<br />
juna agxo la lernantoj ne tauxgas, tion diris Tisljar, se mi bone rememoras<br />
pri iu interparolo. Sed povas esti, ke tio koncernas ilian entiron en<br />
Esperanto-movadon, do el eksperimenta vidpunkto povas esti aliaj konsideroj.<br />
2.<br />
La hungara tradukanto de studo pri la internacia lingvo farita de la Itala<br />
Ministerio pri Klerigado, Dr. MOLNÁR Lajos kaj lia edzino FARKAS Julika<br />
aktivas en nia laboro.<br />
3.<br />
Estas tre utile konatigxi kun la NEIGHBOUR-materialo. Por mi ankaux persone,<br />
cxar mi povas utiligi gxin en la prelego en kongreso de Hungaraj<br />
Apliklingvistoj (2004/04/5-7). Cxu estas ankoraux tiaj kasxitaj trezoroj?<br />
<br />
Amike<br />
Ivano<br />
===================================<br />
La respondo de gesinjoroj Molnár:<br />
<br />
Kara nia Iván!<br />
<br />
Ni treege 'guis Viajn ideori'cajn, entuziasmigajn leterojn. Dankon!<br />
<br />
Pri la KEILEU-eksperimento: La'u nia opinio e'c la 14-jara a'go estas tro<br />
malfrua por celoj de la propede'utikaj eksperimentoj, pro la anima<br />
aflikti'go de la adoleskuloj... Tiu 'ci adoleska aflikti'go povas negative<br />
influi la rezulton de la eksperimentoj.<br />
<br />
Ni proponas komenci la eksperimentadon en la 4-a, 5-a kaj 6-a klasoj 'ce la<br />
bazlernejanoj (en a'go 'cirka'u 9-10-11 jaroj), kiam la gepatralingvaj<br />
kapabloj de legado kaj skribado jam firmi'gis. 'Gi estas atendebla 'cirka'u<br />
'ce la fino de la 3-a klaso de la bazlernejo.<br />
<br />
Ni estus ege dankemaj, se Vi sendus nian opinion kaj proponon al la<br />
Gvidantaro de KEILEU.<br />
<br />
Aldonite ni sendas al Vi nian leteron al esp-en-hung.<br />
<br />
Elkore Vin salutas<br />
Ludoviko kaj Julinjo<br />
<br />
PS.: Ni scivole atendas la tekston de Via prelego. Pista Mészáros sendis por<br />
ni abundan bibliografion pri la temo de la propede'utika' rolo de Esperanto.<br />
Lia E-po'sta adreso estas: <!-- e --><a href="mailto:meszaros.pista@freemail.hu">meszaros.pista@freemail.hu</a><!-- e --><br />
<br />
----- Original Message -----<br />
From: "Molnár Lajos Dr." <­ludoviko@freemail.hu><br />
To: <­esp-en-hung@yahoogroups.com>; <­per-esperanto-medicino@yahoogroups.com>;<br />
<­europa-2004@yahoogroupes.fr><br />
Sent: Saturday, January 24, 2004 8:17 PM<br />
Subject: [esp-en-hung] Kiel plu?<br />
<br />
<br />
Karaj Samlistanoj!<br />
<br />
Kiel nia amiko, la eminenta esperantisto, Ste'cjo Meszaros diris: - "Oni<br />
devas starigi la aferojn de la kapo al la plando!"<br />
<br />
Vane ni atendas, ke la medicinaj universitatoj kun malfermitaj brakoj<br />
akceptu Esperanton, se iliaj studentoj kaj profesoroj ricevas la tiel<br />
nomatan "impact-factor"-on nur por siaj anglalingvaj labora'joj, kaj se por<br />
la bibliografiaj esploroj kaj profesiaj pluperfektigoj plejparte nur<br />
anglalingvaj revuoj kaj libroj estas je ilia dispono.<br />
<br />
La solvon signifus la enkonduko de Esperanto-instruado en la bazaj lernejoj<br />
de la E'uropa Unio, kaj se la E'uropa Unio akceptus Esperanton kiel unu el<br />
siaj oficialaj lingvoj.<br />
<br />
Unue ni, esperantistoj devus veni al konsento pri la konceptado de tiuj 'ci<br />
du proponoj. Ekzemple tiel:<br />
<br />
1. La E'uropa Komisiono kaj la E'uropa Parlamento proponu por la<br />
membro'statoj por evoluigi la kapablon al lingvolernado la enkondukon de<br />
isntruado de Esperanto, kiel unua fremda lingvo en la bazaj lernejoj. Estus<br />
konsilinde - eluzante la propede'utikan rolon de Esperanto - instrui tiun<br />
'ci lingvon en la 9-10-11-jara a'go de la lernantoj, kaj poste, en la 12-<br />
kaj 14-jara a'go komenci la instruadon de po unu nova, fremda, nacia lingvo,<br />
la'u la libera elekto de la lernantoj kaj siaj gepatroj.<br />
<br />
2. La E'uropa Unio akceptu Esperanton, kiel unu el siaj oficialaj lingvoj.<br />
<br />
Tiamaniere la E'uropa Unio efektivigus historian agon, kaj ene de unu<br />
generacio 'ciuj siaj civitanoj povus paroli unu kun la alia, sen<br />
interpretistoj.<br />
La sinsekvaj, plenkreskantaj generacioj jam pretendus anka'u la sciencan kaj<br />
teknikan aplikadon de Esperanto.<br />
<br />
Kiam la plimulto de Esperanto-parolantoj/esperantistoj akceptos tiujn 'ci<br />
proponojn, ni devos konvinki la decidofarantojn, ke la aprobo de niaj<br />
proponoj<br />
signifus por la E'uropa Unio la justan, demokratan kaj rapidan solvon de<br />
problemo de la multlingveco, kaj samtempe 'gi alportus seriozan<br />
financan-spiritan energio-'sparon.<br />
<br />
Por konvinki la decidofarantojn nia Budape'sta Medicina Esperanto-Fakgrupo<br />
pretigis kunaran'gon "Por nia gepatra lingvo - kun pontolingvo estas pli<br />
facile", krome 'guste tial ricevos 'ciuj hungaraj parlamentanoj kaj 'ciuj<br />
hungaraj membroj de la E'uropa Parlamento la hungaran-esperantan eldonon de<br />
la unua volumo (unuaj du partoj) de Konstitucio de la E'uropa Unio.<br />
<br />
Dankon por la atento<br />
Ludoviko Molnar<br />
<br />
PS.: Oni devas ur'ge kolekti la argumentojn, apogantajn la enkondukon de<br />
Esperanto.<br />
<br />
<br />
<br />
Ghenevo, 4an februaro 2004<br />
KEILEU - Prezidantaj Komunikoj n. 3-----------------------------------------------------------------------Enhavo:- Salutoj kaj novajhoj- Kion fari?- Ligoj------------------------------------------------------------------------- Salutoj kaj novajhojKaraj Geamikoj,Unue mi volas danki vin pro la kontribuoj kaj sugestoj kiujn mi ricevis post la ekspedo de la dua numero de KEILEU – P.K. Mi ghojas informi vin ke ni trovis novan reprezentanton por Slovenio, S-ro TISLJAR Zlatko. Urghas trovi reprezentantojn por la aliaj EU-landoj kaj kunlaborantojn por la ceteraj europa-landoj. Mi jam sendis alvokon al la plej gravaj virtualaj eo-diskutrondoj.Nun oni devas komenci la konkretan laboron kaj plani la eksperimentadon. En la venontaj partoj de la Komuniko, mi klarigos miajn ideojn.Esperante ke vi chiuj kontribuos al la agado de la Komitato, mi kore salutas vin.La prezidanto de KEILEUMichele Gazzola-------------------------------------------------------------------------- Kion fari?La plej urghaj farendaj aferoj estas:1. Traduki la "studon pri la internacia lingvo" farita de la Itala Ministerio pri Klerigado. Jam ekzistas ekzempleroj en : angla, esperanto, franca, hungara kaj itala. Mi petas la reprezentantojn organizi la tradukon de la studo en siajn lingvojn, por ke gxi estu preta doni al la naciaj ministerioj.La orginalaj tekstoj haveblas che <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internacialingvo.org/public/126_plena.htmMi">http://www.internacialingvo.org/public/126_plena.htmMi</a><!-- m --> proponas la 22an de februaro kiel datlimo por la tradukoj en aliajn lingvojn (urghas la traduko en la germanan).2. Definitivigi kian eksperimentadon ni volas proponi. Pro tio, mi malfermis en nia forumo “chapitrojn” kie oni povas diskuti pri:a) Kian eksperimentadon ni volas proponi (enhavo de la eksperimentado);b) Kia estas la agho de la studentoj kaj kiom da tempo devas dauxri la eksperimentado ;c) En kiuj landoj jam estas pretaj esperantistaj instruistoj kaj do kiuj povus esti la interesitaj lernejoj (listigo de la lernejoj) ;d) Diversajhoj.Ni devas konstrui projekton pri eksperimentado kiun poste ni proponos al la EU-Komitato pri Klerigado. Ju pli detala kaj konkreta estas nia projekto, des pli facila estos ke anoj de la EU-Komitato akceptos starigi la eksperimentadon en siaj landoj. Mi proponas la unuan semajnon de marto kiel datlimo por nia unua skizo de la projekto.Mi aldonas chi-sube la ligon al la projekto Neighbour kiu estas utile legi.-------------------------------------------------------------------------- Ligoj1. Auxskultu nian bruselan debaton che:http://audio-5.radioradicale.it/ramgen/s1.9.11/uni_roberta_0_20040113124736.rm?start="00:00"&end="01:52:482. Legu kaj traduku la “studon pri la internacia lingvo" farita de la Itala Ministerio pri Klerigado che:http://www.internacialingvo.org/public/126_plena.htm3. Legu la Projekton NEIGHBOUR che : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vanoostendorp.nl/interlinguistiek/neighbour/indekso.htm-------------------------------------------------------------------------KEILEU">http://www.vanoostendorp.nl/interlingui ... ----KEILEU</a><!-- m --> - Prezidantaj Komunikoj –Informilo de la Komitato por la eksperimentado de la Internacia Lingvo ene de Europ-Unio.Respondecas: Michele Gazzola, Prezidanto de la Komitato<br />
<br />
<br />
_________________<br />
bujdosoivan

You need or account to post comment.