Esperanto en Brazilo, la radikalaj parlamentanoj kaj Esperanto Radikala Asocio skribas al la brazilaj parlamentanoj.

Posted on in ERA Novaĵoj 5 view

La pasintan 21an de februaro la kvar deputitoj kaj kvin senatanoj radikalaj, kune kun la Sekretario de la Esperanto Radikala Asocio, sendis leteron al la brazilaj kolegoj por subteni la leĝprojekton prezentitan la 21an de febrruaro 2008 de Senatano Cristovan Buarque, kiu antaŭvidas la laŭvolan instruadon de la Internacia Lingvo nomata Esperanto, en la brazilaj mezgradaj lernejoj.

La letero, subskribita kiel unua de deputito Marco Beltrandi, pri la koncernata leĝo, invitas la brazilajn kolegojn “agi por certigi la bonan rezulton de ĝia itinero ĝis aprobo, aŭ denovan prezenton de ĝi en la kazo, ke tio ne estus ebla, tiel ke ne neniiĝu ekzemplo de antaŭvido kaj novigo, por kiu ni strebas por ke ĝi estu imitata ankaŭ en Eŭropo cele al protektado de niaj lingvoj kontraŭ la iom-pot-ioma marĝenigo kiun la globaligo nur unudirekta estas trudanta.”
“Laŭ ĉi tiu vidpunkto – pluas la letero – Brazilo estas pionira lando, kompreninte ke instruado de Esperanto povas esti enkonduko al la egala digno de ĉiuj lingvoj, ankaŭ de tiuj minoritataj aŭ indiĝenaj, por ke neniu idiomo havu kiel destinon la subalternecon aŭ la malaperon.
La aldona oferto de Esperanto, krome, kiel skribas Buarque mem, estas faktoro ne subtaksinda, ne nur por la lingvo kiun ĝi ofertas, sed ankaŭ pro la spirito de pacemo kaj neperforto kiun ĝi simbolas. Sufiĉas memori tion kion antaŭ ne longe diris la radikala estro Marco Pannella: tiel kiel la diversaj animalaj specioj (kaj eble ne nur animalaj) havas sian komunan lingvaĵon, jen venis la momento en kiu la homa raso kiel tia havu sian lingvon kaj, sekve, la perspektivo de Esperanto kiel lingvo de la homa raso devas esti alcelata ankaŭ en la organizaĵoj internaciaj, kun komenco ĉe la Uniĝintaj Nacioj.”
Krome, konkludas la Radikaluloj en la letero, “Giorgio Pagano, Sekretario de la Esperanto Radikala Asocio, kiu kun ni subskribas ĉi leteron, havis la honoron kaj la plezuron intervjui por Radikala Radio (la unua en Italio kiu okupiĝis pri politiko kaj unu inter la plej aŭskultataj) Senatanon Buarque, ĝisdatigante nin kaj Italion pri ĉi tiu grava brazila iniciato; nu, ni estus kontentaj daŭrigi tion rilate al la sekvo de la iniciato ĝis la plena, ni esperas, sukceso.”

Romo, 28-02-2013

 

Sekvas la kompleta teksto de la letero en la itala kaj en la portugala.

Teksto de la letero en Esperanto

Estimata Kolego,
ni eksciis pri la Leĝprojekto ĉe la Senato n. 5.900/09 prezentita en la pasinta leĝperiodo de Senatano Cristovan Barque, kiu modifas artikolon 26 de leĝo n. 9.394 de la 20a de decembro, kaj kiu antaŭvidas la laŭvolan instruadon de la internacia lingvo nomata Esperanto en la brazilaj mezgradaj lernejoj.
La leĝprojekto, prezentita la 21an de februaro 2008, je la dato 7a de oktobro 2008 estas transdonita al la Ĉambro de la Deputitoj. Konsidere ke ni kundividas la motivojn kaj la celojn kiuj kondukis al la naskiĝo de la projekto, ni volus vin varme inviti agi por certigi la bonan sukceson de ĝia vojo al aprobo aŭ la denovan prezenton de ĝi se tio ne estus ebla, tiel ke ne neniiĝu ekzemplo de antaŭvido kaj novigo, kiu, ni opinias, devus esti imitata ankaŭ en Eŭropo cele al protektado de niaj lingvoj kontraŭ la iom-pot-ioma marĝenigo kiun la globaligo nur unudirekta estas trudanta.
Laŭ ĉi tiu vidpunkto Brazilo estas pionira lando, kompreninte ke instruado de Esperanto povas esti enkonduko al la egala digno de ĉiuj lingvoj, ankaŭ de tiuj minoritataj aŭ indiĝenaj, por ke neniu idiomo havu kiel destinon la subalternecon aŭ la malaperon.
La aldona oferto de Esperanto, krome, kiel skribas Buarque mem, estas faktoro ne subtaksinda, ne nur por la lingvo kiun ĝi ofertas, sed ankaŭ pro la spirito de pacemo kaj neperforto kiun ĝi simbolas. Sufiĉas memori tion kion antaŭ ne longe diris la radikala estro Marco Pannella: tiel kiel la diversaj animalaj specioj (kaj eble ne nur animalaj) havas sian komunan lingvaĵon, jen venis la momento en kiu la homa raso kiel tia havu sian lingvon kaj, sekve, la perspektivo de Esperanto kiel lingvo de la homa raso devas esti alcelata ankaŭ en la organizaĵoj internaciaj, kun komenco ĉe la Uniĝintaj Nacioj.
Estas grave ke granda lando kia Brazilo estu favoranto de lingva demokratio tie kie oni volas trudi en la mondo la lingvon de la plej forta, disvastigante tiel socian malegalecon kaj malriĉecon por la popoloj kaj la personoj ne angle parolantaj aŭ kiuj ne volas submetiĝi al lingva angligo. Tiuteme indas memori ke la lerno de la angla lingvo kostas al la ne-angleparolantaj landoj de la Eŭropa Unio ĉirkaŭ 350 miliardojn da eŭroj jare, sumon egalvaloran al pli ol 3% de la interna malneta produkto.
Giorgio Pagano, sekretario de la Esperanto Radikala Asocio, kiu kun ni subskribas ĉi leteron, havis la honoron kaj la plezuron intervjui por Radikala Radio (la unua en Italio kiu okupiĝis pri politiko kaj unu inter la plej aŭskultataj) Senatanon Buarque, ĝisdatigante nin kaj Italion pri ĉi tiu grava brazila iniciato; nu, ni estus kontentaj daŭrigi tion rilate al la sekvo de la iniciato ĝis la plena, ni esperas, sukceso.
Atendante vian ĝentila respondon, respektoplenajn salutojn.

Marco Beltrandi, deputito
Rita Bernardini, deputito
Emma Bonino, senatano
Maria Antonella Coscioni, senatano
Marco Perduca, senatano
Matteo Meacci, deputito
Donatella Poretti, senatano
Maurizio Turco, senatano
Elisabetta Zamparutti, deputito
Giorgio Pagano, Sekretario de “Esperanto” Radikala Asocio
0 Comments

No comments yet
Leaving the first to comment on this article.
You need or account to post comment.