Diplomiĝo pri terminologio kaj Esperanto

Posted on in ERA Novaĵoj 14 view

Diplomigxo pri terminologio kaj Esperanto

La 15-an de septembro, 2004 sekretariino de Litova Esperanto-Asocio en Kauna
humanisma fakultato de Vilniusa universitato prezentis projekton de sciencaj
studoj por eniri doktorigajn studojn lau temo “Internaciigaj kaj naciigaj
tendencoj en terminologio”. Gvidanto de la scienca projekto estas prof.
habil. dr. Aloyzas Gudavicius, kiu estas ankau vicprezidanto de Litova
Esperanto-Asocio. La projekto estis taksita tre bone kaj la 5-an de Oktobro
en Vilnius estis akceptita decido pri aprobo de doktorigaj studoj de Aida
Cizikaite. En la projekto estas multe prezentataj terminologiaj verkoj de
Eugeno Wuster kaj Ernesto Drezen kaj multe temas pri rolo de Esperanto en
terminologia laboro. Doktorigaj studoj dauros kvar jarojn kaj devus finighi
per defendo de doktora disertacio.

Povilas Jegorovas

Litova Esperanto-Asocio
p.k. 167, LT-44291 Kaunas, Litovio
Rete: litova.ea@mail.lt

[addsig]0 Comments

No comments yet
Leaving the first to comment on this article.
You need or account to post comment.